" ให้ยืมปีก "

posted on 05 Feb 2011 14:40 by ilovecoffeedesign in Design
 
กล้วย = ความต้องการ = ความฝัน
 
ปีก = ความสามารถ การเรียนรู้ ความพยายาม ความขยัน
 
" ยืมกันไม่ได้ "

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot!
ถูกต้องที่สุด :D

#2 By || Candy St♥re || on 2011-02-05 15:21

ภาพน่ารักมากกกกกก !!'